Sider

mandag 12. desember 2011

Exit Rasmus Berntsen

Jeg har lenge vært i tvil om hvor tippoldefar Rasmus Wold kom fra. Nå må jeg fastslå at min teori om at han opprinnelig het Rasmus Berntsen er feil. Alle kapitler som omtaler ham vil derfor måtte skrives om, og inntil videre blir de derfor trukket tilbake.

Gode informanter på DIS-Norges slektsforum satte meg på rett spor.

Flere detaljer kommer etter hvert. Selv om jeg må trekke tilbake historien om spikersmedens sønn som ble storkjøpmann og samfunnsstøtte, er ikke historien om den "riktige" Rasmus Wold mindre dramatisk, og vil sikkert kunne være grunnlag for en hel roman!

Ingen kommentarer: