Sider

lørdag 7. august 2010

Peder Pedersen, Peder Pedersen og Peder Pedersen på Sundvolden

Vassendrud ligger ved sørenden av Krøderen. Under Vassendrud lå plassen Sundvolden. I bygdeboka for Krødsherad (s. 62 og 63) finner jeg noen av anene til mormor Gunhild. Sundvolden var tydeligvis et livlig sted, "et yndet oppholdssted for ferdselsfolk og et sted der det solgtes brennevin og holdtes turing med spill og slagsmål”.

Dette kapitlet er flyttet til www.klevenslekta.blogspot.com