Sider

onsdag 2. november 2011

Norske sharialover

Bare et lite sitat fra kirkeboka for Aker 1746:

Den 22 Jun: blev begraven et Qvindfolk ved navn Marthe, som var for faae Aar siden komen fra Skjedsmoesogn, og nu havde fød Barn i Dølgsmaal som derved døde, hvorfor hun blev halshuggen, men hendes legeme fik Kirkegaard.

Ingen kommentarer: