Sider

torsdag 17. april 2008

Hva skjedde i verden? (1) Ole, Jochum og Haakinna

Slektshistorie blir mye en kamp for å finne fram datoer og årstall. Etter hvert som det blir tidfestet fødsler, bryllup og dødsfall får vi en kronologi og kan bygge opp et stamtre. Nå, som vi kan lese kirkebøker hjemme i vår egen arbeidskrok, ser vi at våre forfedres levekår var totalt annerledes. Leser vi litt mellom linjene i kirkebøkene, får vi et ganske skremmende bilde av hvor annerledes tidligere generasjoner levde, med sykdom og tidlig død, fattigdom og strev. Derfor kan det være interessant å se hva som skjedde i Norge og verden utenfor, parallelt med slektsbegivenhetene. Hva annet hendte?


Ole på Lille O

Ole er foreløpig den eldste av mine forfedre jeg har funnet fram til. Han var født i 1621.

Trettiårskrigen var i gang på kontinentet, og et par år tidligere hadde riksadmiral Ove Gjedde erobret Trankebar for Christian 4., og av andre berømte sjøferder er det verdt å merke seg at Mayflower dro over til Amerika og passasjerene grunnla Massachusetts, og at vår nyutnevnte stattholder Jens Munk forsøkte å finne Nordvestpassasjen med to skip. Han kom seg velberget tilbake, men av besetningen på 64 var det bare to som overlevde.

Det hadde vært pest i Bergen og Trondheim.

I Bærum er byggingen av den første masovnen på Bærums verk i gang, og året etter blir Hakadals verk grunnlagt. Begge disse bedriftene har ganske sikkert betydd mye for noen av mine forfedre.

Ole var vel for liten til å forstå at mesteparten av Oslo brant ned da han var tre år gammel. Brannen var sikkert synlig fra Lillo. Christian Quart var ikke sein med å dra ned til Stortorget, stille seg på sokkelen og peke ut hvor borgerne skulle anlegge en ny by. Siden han først var her i landet benyttet han anledningen til å anlegge Konningsberg. At gruvebyen var i ferd med å bli en viktig by forstår vi når vår første offentlige kjørevei på den tiden ble bygd mellom Hokksund og Kongsberg.

Når Ole er tjueto år, kan han kjøpe den første bok som ble trykt i Norge, en almanakk på 24 sider. Året etter er det krig mellom Norge og Sverige. Ole var neppe med i Hannibalfeiden, og vi vet heller ikke om hva han syntes om freden i Brømsebro. Nordmennene trøstet seg sikkert med at det blir satt i gang drift på Røros.

Jochum Olsen Skøyen

Da Jochum ble født i 1655 hadde Cromwell tatt makten i Storbritannia, og britene var i ferd med å kolonisere Jamaica. Under oppveksten hans var det stadig krig et eller annet sted i Europa. Danmark-Norge var i krig med Sverige, og en periode var nesten hele Danmark okkupert av svenskene. I sørøst-Europa begynte tyrkerne å røre på seg, og Sultan Muhammed 4. førte hellig krig mot Østerrike-Ungarn. Ludvig XIV koste seg med sine elskerinner.

Da Jochum giftet seg i 1678 var det full krig mellom Sverige og Danmark-Norge.

Haakinna Jochumsdatter Woxen

Haakinna kom til verden i 1679. Også hun kunne antakelig sitte hjemme og se at Christiania brant da hun var barn. En tredjedel av byen brant ned da hun var sju år gammel. Jeg er ikke sikker på nøyaktig hvor Skøyen gård lå, men hun kunne sikkert glede seg over at den nye kjøreveien mellom Christiania og Kongsberg endelig ble ferdig da hun var åtte år gammel.

Ingen kommentarer: